De ruimte krijgen om ergens in te duiken

In gesprek met Tessel en Linda

De ruimte krijgen om ergens in te duiken

In gesprek met Tessel en Linda

Tessel en Linda zijn allebei juridisch adviseur bezwaar en beroep bij de gemeente Purmerend. Met een team van 8 collega’s behandelen zij een deel van de bezwaren en beroepen die bij de gemeente binnenkomen. Die kunnen over van alles gaan. Van trapliften en energietoeslagen tot bouwplannen en kapvergunningen. Mocht iemand het niet eens zijn met een uitkomst in bezwaar, dan vertegenwoordigen zij de gemeente ook bij de bestuursrechter.

Hoe zien jullie werkdagen eruit?

Linda: ‘Je weet eigenlijk nooit wat er van tevoren binnenkomt, of hoeveel dat is. Veranderingen in wetgeving, zoals de invoering van de Omgevingswet, zorgen ervoor dat het soms opeens topdrukte is. En als er een spoedprocedure is, moet je al het andere kunnen laten vallen.’ Tessel: ‘Verder is onze werkdag heel divers. Het ene moment zijn we in gesprek met een inwoner of de wethouder, het volgende moment bereiden we een beslissing op bezwaar voor. En regelmatig vertegenwoordigen we de gemeente bij de rechter.’

Hebben jullie de bezwaren verdeeld per onderwerp?

Linda: ‘Alle adviseurs hebben wel rechtsgebieden waar hun hart sneller van gaat kloppen of een rechtsgebied waar ze juist geen energie van krijgen. Daar wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Maar we hebben allemaal een juridische achtergrond en kunnen op andere onderwerpen bijspringen als dat nodig is.’

Wat maakt jullie werk zo leuk?

Linda: ‘Dat zit hem voor mij in de combinatie van het juridische met het persoonlijke contact. We krijgen hier de ruimte om ergens in te duiken. Waar zit de angel precies in dit bezwaar, en wat kunnen we doen om die eruit te halen? Hierdoor kunnen we veel creativiteit kwijt in ons werk. Voor mij geldt daarnaast dat ik zelf in Purmerend woon en dus voor mijn eigen stad mag werken.’ Tessel vult aan: ‘We kijken wat we voor iemand kunnen doen. Kan het niet linksom, dan kijken we of het rechtsom kan. We doen ons best om persoonlijk contact te leggen zodat de inwoners een direct aanspreekpunt hebben. Mensen zijn over het algemeen blij om iemand te spreken, ook al sta je als gemeente vaak al met 5-0 achter op het moment dat iemand bezwaar maakt. En ook als je iemand niet kunt helpen, kun je mensen wel aanhoren en serieus nemen. Naast het persoonlijke contact gaan we inhoudelijk de diepte in. We behandelen zowel zaken zelfstandig als samen met een collega. Het is maar net wat een zaak nodig heeft. Die afwisseling tussen het persoonlijke aspect en de inhoud maakt ons werk leuk.’

Hoe is de sfeer in jullie team?

Tessel: ‘We trekken veel samen op. Daar leer je van en je bent samen verantwoordelijk voor het bezwaar en beroep. We hebben een gezellig en divers team qua leeftijden en karakters. Omdat we veel samenwerken weten we elkaar goed te vinden.’ Linda vult aan: ‘Binnen ons team kunnen we veel zelf oplossen. En soms helpt het om via een teammanager de signalen die wij meekrijgen, verder te brengen in de organisatie. Buiten ons eigen team weten we onze weg ook goed te vinden in de rest van de organisatie. We hebben elkaar ook hard nodig om het beste doen voor onze inwoners.’

Een persoon kijkt naar een scherm waar toelichting over bezwaar maken tegen een besluit staat beschreven.