Wij zijn op zoek naar een…

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Ga direct naar:

  Gemeente Purmerend is volop in ontwikkeling op het gebied van woningbouw, (integrale) onderwijshuisvesting, bereikbaarheid, economie. Purmerend groeit en ontwikkelt! Wanneer je een rondje door Purmerend maakt, zie je de stad letterlijk groeien. De komende jaren groeien we door naar een stad van 100.000 inwoners. Dat betekent ook meer inzet vanuit de organisatie, want wij werken voor de stad, voor de inwoners.

  De opgave

  De ambitie van Purmerend is om 10.000 woningen toe te voegen tot 2040, in een verhouding van 30% sociale huur, 40 % voor het middensegment en 30% voor de vrije markt. Ruimte voor nieuwbouw wordt gevonden in transformatie binnen bestaand stedelijk gebied, in het Wagenweggebied, het Waterlandkwartier en Wheermolen Oost en een aantal kleinschalige ontwikkellocaties. Voor deze gebieden zijn visies en plannen gemaakt en nu in de fase van uitwerking. Op bedrijventerrein De Koog wordt gekeken naar een gedeeltelijke transformatie van het terrein naar een mix van werken en wonen. Verdere woningbouw is mogelijk in de oostflank van de stad en in de Zuidoostbeemster.

  De opdracht

  • Je bent verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling van een deel van onze stad. Uitgangspunt is een gebiedsgerichte aanpak op basis waarvan de projectleiders locatie ontwikkeling en de adviserende teams zijn/ worden ingedeeld;
  • Je houdt rekening met diverse belangen (bereikbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en het voorzieningenniveau van het gebied);
  • Je werkt nauw samen met planeconomen en grondzakenjuristen;
  • Je voert regie op de ontwikkelingen, onderhandelt met ontwikkelaars en werkt de visie uit;
  • Je inventariseert de relaties met en belangen in het project en vertaalt die naar projecteisen;
  • Je vertegenwoordigt het projectteam, begeleidt inspraakprocedures en voorlichtingsbijeenkomsten;
  • Je brengt het team zowel op de inhoud als op persoonlijkheid verder;
  • Je werkt op het snijvlak van het gemeentebestuur, de organisatie en de stad.

  Jij…

  • Hebt jarenlange aantoonbare ervaring als projectleider en gebiedsontwikkeling;
  • Bent ambitieus en resultaatgericht;
  • Hebt gevoel voor innovatieve samenwerking zowel met bewoners als met ondernemers;
  • Bent een stevige maar empathische gesprekspartner op alle niveaus;
  • Beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
  • Bent van nature nieuwsgierig en functioneert optimaal in een snel veranderende omgeving;
  • Hebt minimaal Hbo werk- en denkniveau.

  Wij bieden…

  • Een passend salaris op basis van toegevoegde waarde;
  • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%;
  • Een functie met ontwikkeling en betekenisgeving in de maatschappij;
  • Een groot team dat bruist van energie waar je, met respect voor je rol jezelf mag zijn.

  Enthousiast geworden?

  Enthousiast geworden? Dan spreken we jou graag. We ontvangen graag zo snel mogelijk een korte motivatie en je CV. Vragen? Neem dan contact op met de teammanager Projectmanagementbureau, Freek Schulp via 0299-452221.

  Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde om bij ons te kunnen werken.