Wij zijn op zoek naar een…

Programmamanager Mobiliteit

Ga direct naar:

  De organisatie

  Gemeente Purmerend is volop in ontwikkeling op het gebied van woningbouw, (integrale) onderwijshuisvesting, bereikbaarheid, economie. Purmerend groeit en ontwikkelt! Wanneer je een rondje door Purmerend maakt, zie je de stad letterlijk groeien. De komende jaren groeien we door naar een stad van 100.000 inwoners. Dat betekent ook meer inzet vanuit de organisatie, want wij werken voor de stad, voor de inwoners.

  Gemeente Purmerend zoekt een ervaren en bevlogen programmamanager Mobiliteit die namens de gemeente maar ook namens de Vervoerregio Amsterdam een bijdrage levert aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad.

  Wat ga je doen?

  Gemeente Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam hebben recent het Mobiliteitsplan vastgesteld. Dit plan schetst de kaders voor de mobiliteit van Purmerend voor de komende jaren. Het brengt in beeld wat de gevolgen en kansen van verdergaande verstedelijking op het verkeer en vervoer in de gemeente zullen zijn en vanuit welke beleidsuitgangspunten er verkeersmaatregelen zullen worden uitgewerkt. De haalbaarheid van de investeringen zijn afhankelijk van bijdrage van derden (Vervoerregio, Rijksoverheid, provincie en ontwikkelende partijen). Daarom is gekozen voor een programmatische aanpak. Aan jou de uitdaging om dit programma op te zetten en vorm te geven.

  Als programmamanager Mobiliteit vertaal je het Mobiliteitsplan naar een integraal uitvoeringsprogramma (incl. financiering) en lever je een bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. Je gaat aan de slag om overeenstemming te bereiken over te nemen maatregelen. Dit door de mobiliteitsvraagstukken en de gebiedsontwikkelingen in een groter en samenhangende context te bekijken. Het programmamanagement Mobiliteitsplan is een gezamenlijke opdracht namens de gemeente Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam.

  Daarnaast heb je een coördinerende rol naar de medewerkers mobiliteit van het team Ontwikkeling. Je creëert en houdt overzicht op alle gemeentelijke mobiliteitsprojecten en stemt werkverdeling van medewerkers af met de teammanager Ontwikkeling. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor de wethouder, het bestuur en het management op het gebied van mobiliteit. Je legt verantwoording over de voortgang van het programma af, verzorgt het opstellen en bewaken van de programmabegroting.

  Wat breng je mee?

  Wij zoeken een enthousiaste en bevlogen collega die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid van gemeente Purmerend. Je bent verbindend, analytisch en behoudt te allen tijde overzicht! Verder breng je mee:

  • Ruime ervaring met complexe mobiliteitsvraagstukken binnen grootschalige gebiedsontwikkeling. 2.500+ woningen en/of arbeidsplaatsen; naast de reguliere modaliteiten OV, fiets, voetganger, auto ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals MaaS en hubs;
  • Relevante werkervaring als programma/procesmanager in het mobiliteitsdomein vanuit een middelgrote overheidsorganisatie;
  • Ervaring met bestuurlijke processen binnen een gemeente;
  • Hbo/Wo werk en denkniveau.

  Wat bieden wij?

  • Een salaris passend bij de opgave en toegevoegde waarde;
  • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%. Dit is 17,05% van je salaris en is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof;
  • Een werkweek van 36 uur;
  • Een functie met ontwikkeling en betekenisgeving in de maatschappij.

  Wil jij deze nieuwe functie vormgeven? En meewerken aan de mobiliteit in de regio? Dan ontvangen we graag je motivatie en cv. Heb je vragen? Neem dan contact op met de teammanager Ontwikkeling, Remko Schnieders via 0299 452 668.

  Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde om bij ons te kunnen werken.